SMHI hydrologiska mätstation i Fellingsbro

Mätstationen vid Essingebron
Lennart Johnsson från Nyckelby

 

Kurt Skantz har träffat Lennart Johnsson som sköter om mätstationen som finns vid Essingebron i Fellingsbro. Det är mycket låg fart på vattnet just nu, men i det stora hela brukar årsresultaten bli ganska normala de flesta åren berättar Lennart.


Varför har man hydrologiska mätstationer?

Hydrologisk mätstation

Kunskap om vattenstånd och framför allt hur stort vattenflöde i vattendragen är av stor betydelse för planering och hushållning med vattenresurserna. Denna kunskap kommer till användning bl a
vid byggandet av kraftverk, regleringsdammar, broar, samt inom miljövård, klimatforskning, jordbruk och fiskerinäring.

För att kontinuerligt kunna mäta vattenstånd och vattenföring i sjöar och vattendrag har SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) omkring 220 mätstationer av detta slag utplacerade i landet. Vattenföring erhålls från ytterligare cirka 100 platser, huvudsakligen tappningsuppgifter från kraftverk.

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.