Mellan Bergslagen och Mälardalen

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

Man är inte så unik som man gärna vill tro. Att vi flyttade hit berodde på att jag fick arbete på ”flyget” i Arboga. Jag insåg snabbt att jag inte var den ende utan vi var många som arbetade i Arboga som valde att bo i Fellingsbro. Det var en av anledningarna till att Fellingsbro expanderade. Järnvägen  knöt samman Bergslagen med Mälardalen. För oss som hade många tjänsteresor var det väldigt praktiskt. Vare sig det var till Stockholm eller Göteborg var det bara att kliva på i Fellingsbro. Stationen stängdes för persontrafik på 90-talet och ersattes i viss mån av bussar. Buss är bra men ersätter inte tåg. På tåget kunde jag arbeta, läsa en bok eller helt enkelt koppla av.

Med Fellingsbro följde att den nya storkommunen ärvde möjligheten att ha ena benet i Bergslagen och andra i Mälardalen. Många som arbetade i Arboga och Köping men även Kungsör och Västerås valde att bosätta sig i Fellingsbro. Vi betalade alla kommunalskatt till Lindesbergs kommun.   Genom nedläggningen av persontrafiken försvann tyvärr en väsentlig del av anknytningen till Mälardalen och därmed incitamentet att bosätta sig i Fellingsbro.

Det är lönsamt för kommunen att satsa på bostäder, service och kommunikation i Fellingsbro. I förlängningen ger det skattekronor till kommunen.

 

 

About Elias ben Salem 255 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.