Sockenrådet tar tag i Lindesbergs kommuns översiktsplan 2018

Sockenrådet den 14 maj 2018

Från sammanträdet tisdagen den 14 maj rapporterades från ett möte med Leader Mälardalen. Utveckling av landsorten var ett väsentligt punkt på det mötet. Rådet har beslutat att med stöd av Leader Mälardalen söka bidrag till att uppdatera Fellingsbrobroschyren, förbättra motionsspåret på Käglan och skapa ett informationscentrum i sockenstugan.

Det viktigaste just nu är dock att gå igenom kommunens förslag till översiktsplan 2018.

Är du nyfiken på vad som planeras i Lindesbergs kommun. Då kan du gå in på nedanstående länk som finns hos Samhällsbyggnad Bergslagen. Här finner du  samrådshandlingen.

Hur vill du att Fellingsbro socken  ska utvecklas? Diskutera gärna över en kopp kaffe med din granne. och var inte blyg utan skicka in dina synpunkter till diskussion@fellingsbro.se. Ju fortare det går desto bättre. Kommunen måste få det senast den 21 juni.

Är du riktigt ambitiös så finns det mer material som kan vara intressant att kika på.

Mark- och vattenanvändningskartaPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

LIS-planPDF

Översiktlig naturvärdesbedömningPDF

About Elias ben Salem 306 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.