Se vår vackra socken genom Gunnels kamera: Rockhammar

Rockhammar

Rockhammar har en lång brukshistoria, först som järnbruk och senare trä-och pappersindustri.

Minnessten i Rockhammar.

Carl Thure af Wirsén kom till Rockhammar som disponent 1848 så hans son Carl David af Wirsén (1842-1912) kom att växa upp här. Carl David studerade i Uppsala och avlade filosofie kandidatexamen 1866 samt promoverades till filosofie doktor samma år. 1879 blev han invald i Svenska Akademien och från 1884 dess ständige sekreterare. Han skrev mycket poesi och psalmer (bland annat En vänlig grönskas rika dräkt) men även litteraturkritik och var motståndare till Strindberg och Heidenstam. Det var Carl David af Wirséns förtjänst att Nobelpriset i litteratur hamnade hos Svenska Akademien att förvalta och utdela. En senare disponent och ägare på Rockhammar Carl af Geijerstam reste denna sten vid Sverkestaån till minne av sin morbror. Samma släkt ledde bruket från 1600-talet och fram till 1934.

About Elias ben Salem 88 Articles

Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör.
Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet.
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.