Många frågor för Sockenrådet

Det Sockenråd som valdes vid sockenstämman i slutet av februari har nu haft sitt första konstituerande möte i Sockenstugan.

-I och med detta möte börjar vårt arbete på allvar. Nu kör vi igång! sade Karl Arne Löthgren, som är ordförande i sockenrådet.

Johan Andersson

Till vice ordförande för Sockenrådet utsågs Johan Andersson, Norrby. Till sekreterare utsågs Håkan Sjöström, Österåker.

Karl-Arne Löthgren

-Sockenrådet har ett antal viktiga frågor att arbeta med. Eftersom vi inte kan arbeta med alla på en gång måste vi prioritera några av punkterna, menade Karl Arne.

En viktig fråga för Sockenrådet är att fylla Sockenstugan med intressant innehåll så att den verkligen blir en attraktiv mötesplats för sockenborna.  Men för att Sockenstugan ska bli tillgänglig för allt fler måste den bemannas så att öppettiderna kan utvecklas.

Johan Callin

Frågan om bostäder i kommunen – vad som eventuellt behöver byggas och varför i Fellingsbro socken – ska Johan Callin, Palatinen, och Karl Arne försöka ta fram underlag till.

-När vi vet behovet kan vi sedan föra frågan vidare till bl a kommunen.

Håkan Ahlgren

Håkan Ahlgren, Fellingsbro, fick till uppgift att titta närmare på hur Sockenrådet kan komma att utveckla  verksamheten i Sockenstugan.

Samarbete

En broschyr om föreningen Fellingsbro Socken har tagits fram av Lotta Larsson, Sällinge. i samarbete med Lindesbergs kommun. Broschyren beskriver vilka uppgifter sockenstämma, sockenråd, sockenstuga och fellingsbro.se har i föreningen Fellingsbro socken. I broschyren finns också listat ett antal frågor som Sockenrådet har att arbeta med för att utveckla vår socken ytterligare.

Motorbolaget/Mekonomen kommer att bli en s k servicepunkt i Fellingsbro när rastplatsen vid f d Rosa grill blir klar någon gång under vår/försommar. Av den anledningen besökte Peter Fryxell, Motorbolaget, möte med Sockenrådet för att se om man kan utveckla någon form av samarbete mellan Mekonomen och Sockenstugan för att skapa en så bra servicepunkt som möjligt i stationssamhället Fellingsbro. Karl Arne tar den frågan vidare till kommunen som är den instans som beslutar om eventuellt ekonomiskt stöd till de s k servicepunkterna i vår kommun.

Håkan Sjöström

Sedan tidigare är det klart att Sockenrådet lyckats få till ett beslut om att den gamla gymnastiksalen inte kommer att rivas. Men hur den kommer att drivas i fortsättningen är ännu inte helt klart. Håkan Sjöström ska ta red på mer fakta om gymnastiksalens framtid och användning.

Nästa möte för Sockenrådet är måndagen den 9 april. Har du någon fråga som du tycker att Sockenrådet ska ta tag i för att göra vår socken ännu bättre. Ta då kontakt med ordförande Karl Arne Löthgren eller vice ordförande Johan Andersson.

About Arne Wikström 226 Articles

Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.