Se vår vackra socken genom Gunnels kamera

Österhammars kanal tillkom 1888-1892. Syftet var att sänka Finnåkerssjön för att få mer odlingsbar mark. Genom kanalgrävning och bergssprängning sänktes Finnåkerssjöns yta med 2,3 meter. Cirka 200 hektar sjöbotten torrlades efter sänkningen och blev åkermark och betesmark. 2004-2007 har de stenskodda kanterna gåtts igenom och förstärkts.

About Elias ben Salem 88 Articles

Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör.
Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet.
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.