Premiär för Kulturnytt!

: Gräv där du står.

Eftersom fellingsbro.se har ett djupt och kärleksfullt förhållande till kultur har vi infört ett nytt rum för kulturen i vår nättidning. I detta nummer av fellingsbro.se har vår kulturskribent Pater Noster i Rynninge bevistat ett par bio- och revypremiärer. Visserligen sker det långt i efterhand men å andra sidan lever vi upp till vår slogan ”bättre sänt än aldrig” eller ”hos oss är en nyhet alltid ny även den som är gammal”. Allt ligger i betraktarens öga.

Det vi har bevittnat med egna och andras ögon är bl a en musikvideo på Yotube. Videon heter ”Poison i Rynninge”. Den kan sammanfattas med orden ”a masterpiece in it´s simplicity”.

Förebild till videon är hårdrocksgruppen Alice Cooper som har – genom denna videos kvalitativa expressivitet och tydliga musikaliska förankring i det som numera kan betraktas som Fellingsbro sockens nytänkande epicentrum för utveckling och ny gestaltning av traditionella vägföreningsmöten – blivit efterbilder. Go Rynninge go!. ”Poison i Rynninge” rymmer livsglädje, humor och en samstämmighet i samarbetstankens yttersta och djupaste mening samt innebörd. Bildspråket är värt ett eget omnämnda. Hårda grabbar mot mjuka, bördiga åkrar. I det finns en subtil men icke föraktlig psykologisk kvintessens som onekligen lockar fram det goda i homo sapiens komplicerade natur. Och riffen på gitarren…vad säga oss icke de…frid och Freud.

fellingsbro.se ger ”Poison i Rynninge” 10 stjärnor av fem möjliga med tillägget ”ett föredöme för vägföreningsmötessamordningsutvecklingsansvariga i hela vår socken, länet, landet, norra Europa samt resten av världen.

Ett gott råd: titta, njut och tjut!

I fiberstormens öga

I videon ”Bönderna och IT-pastorn”, även den på Youtube, går man på djupet i ett högst aktuellt och allvarligt samhällsproblem i Fellingsbro socken, den s k ”fiberutvecklingen”. Det är många som har försökt att gräva ner sig i den. Här lyckas man med det med enkla medel. Och man skapar spänning. I det undermedvetna nervfibrernas yttersta synapser uppstår obevekligen och onekligen tankekonsekvensens yttersta fråga: Är det IT-samhällets sammanbrott i Fellingsbro socken vi bevittnar? Är IT-samhället bankrutt eller rent av ko-rupt. Eller är det rent av en bländande illusion i all sin falnande bubbelglans? Vi får se, men observera att redan nu har vi sagt: vad var det vi sade, det här går aldrig.

I videon lyckas man även – tack vare en väldigt okonventionell och nytänkande pedagogisk uppläggning – dissekera och penetrera problemet i hela dess djup och bredd  på ett talande sätt.

”Bönderna och IT-pastorn” är en både skärmfull och charmfull gestaltning av fiberns svåra väg genom marken i allmänhet och vår socken i synnerhet. På fellingsbro.se menar vi att denna viktiga video bör ingå i Lindesbergs kommuns utbud av framtida IT-tjänster. Därmed kopplar kulturen ett regelrätt nacksving på teknokratins förklädda apostlar. Videon återerövrar den glesa bygdens visdom i kampen mot den allt tätare tätorten genom den ordlösa uppmaningen: Det ät lättare att gräva där man står än någon stans där man icke är. Observera även risk för tjäle! Vilken intellektuell skärpa, så icke bara i fotot.

”Bönderna och IT-pastorn” får 10 fiberoptiska kort- och sammanslutningar av 5 möjliga. Genial i all sin enkelhet.

Ett gott råd: se. lär, begrunda och beundra.

About Arne Wikström 226 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.