Bygdegårdsträff

Anders Forsell från socknens sydligaste del - Käglan.

Första träffen med nätverket Fellingsbros bygdegårdar/föreningar  tisdagen den 6 mars gick galant.                

På mötet i sockenstugan kretsade diskussionen kring hur man på bästa sätt kan byta och förmedla information. På fellingsbro.se  vill vi gärna hjälpa läsarna att hitta bygdegårdarna. På ”ettan” d.v.s förstasidan ska du snabbt och enkelt komma till  hembygdsgårdens informationssida.

Jan-Ove Jönsson nämnde hur man gjorde på Fellingsbro Hembygds- och Fornminnesförening liksom Christofer Kärrdahl om Ullersäters bygdegårdsförening. För att ha en fungerande attraktiv informationssida på nätet krävs att den underhålls.  Bygdegårdarna var tacksamma för att få konkret hjälp i att skapa en hemsida eller motsvarande (Facebook etc.)  som enkelt kan uppdateras.

Christofer Kärrdahl erbjöd sig sig att ta fram en mall till en enkel hemsida.  Redan onsdagen den 21 mars kommer nästa bygdegårdsträff  men nu i Ullergården. Då kommer Christofer Kärrdahl att presentera förslaget till mall.

Anders Forsell Käglan
Göran Selander Spannarboda
Ann-Sofie Ahlgren Balsta
Katarina Sjöström Nyckelby
Inga-Lill Erksson Spannarboda
Jan-Ove Jönsson Nederby
Michaela Gustafsson Nyckelby
Helen Törnqvist Balsta
Christofer Kärrdahl Ullersäter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Elias ben Salem 306 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.