”Jobba med det som är bäst för alla!”

– Ju längre ut på landsbygden vi bor, desto mindre hjälp får vi från samhället och desto mer måste vi göra själva.När vi verkligen förstår det förstår vi också hur viktigt det är att hjälpa varandra, att samarbeta.
Det säger Göran Selander, Spannarboda, när fellingsbro.se hälsar på för att samtala om utvecklingen av Fellingsbro socken.

Göran vet vad han talar om. Han har lagt ner mycket tid på frivilligt samarbete i bl a det som hette ”Fokus Fellingsbro” och Sveaborg, bygdegården i Spannarboda.

”Fokus Fellingsbro” kan man säga var något av en föregångare till det som nu blivit en sockenförening med sockenstämma, sockenråd, sockenstuga och fellingsbro.se.

Göran Selander deltog i Fokus Fellingsbro.

– Syftet med ”Fokus Fellingsbro” var också att man skulle bidra till utvecklingen av hela vår socken. I början gick det väldigt bra. Vi hade ett väldigt starkt ”driv” i ”Fokus Fellingsbro” men efterhand gick luften ur. säger Göran och själv ser han två viktiga orsaker till den utvecklingen,

– Arbetet blev för stort, vi ville för mycket. Efterhand tröttnade några av de som var engagerade i styrelsen och de hoppade av.

– Men den viktigaste anledningen till att ”Fokus Fellingsbro” blev allt mindre intressant för sockenborna var att man fokuserade allt mer på stationssamhället Fellingsbro. Det gjorde sannolikt att de övriga delarna av vår socken kände sig allt mer utanför.

Gamla sanningar gäller

Det finns många viktiga landsbygdsfrågor att ta tag i för Sockenrådet, menar Göran Selander.

När det  nu snart är dags för den första sockenstämman där ett sockenråd ska väljas är inte Göran främmande för att bidra med sitt frivilligarbete.

– Inte alls, jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är och ska vi kunna åstadkomma någon form av landsbygdsutveckling i vår socken måste vi hjälpas åt. Ju längre ut på landet vi bor, desto mindre kan vi lita till samhället och desto mer måste vi lita på oss själva. Det är en gammal sanning som fortfarande gäller.

En gång var Göran mjölkbonde. Ett minne från det är denna tavla som syddes av dottern.

– Om det sockenråd, som snart ska väljas, ska bli framgångsrikt måste de visa att de kan ”leverera”. De måste visa på tydlig och konkret nytta de gör. Det innebär i sin tur att de måste välja vilka frågor de ska driva och som är till nytta för hela socknen.

– Självklart är det så att många frågor som sockenrådet kommer att driva kommer att handla om själva stationssamhället eftersom det är en centralort. Men även de frågor man driver för stationssamhället bör ha en ”nyttoeffekt” för hela socknen.

– En sådan fråga är att några tåg ska stanna i Fellingsbro igen. Det skulle få hela vår socken att leva upp. Frågan om tågstopp i Fellingsbro är heller inte lika omöjlig att driva nu som för några år sedan. Tekniken och tågen utvecklas och nya möjligheter skapas.

Välj det viktigaste

I år firar Sveaborg 100 år!

– En annan sockenrådsfråga kan vara att stödja och hjälpa till med utvecklingen av alla våra bygdegårdar. De är och blir allt viktigare nav för utvecklingen, samhörigheten och gemenskapen på respektive ort och i respektive by. Om sockenrådet kan driva frågor som är gemensamma för all bygdegårdar får ju alla bygdegårdar större möjligheter att utveckla sina egna verksamheter.

– Vi ska också komma ihåg att vår socken inte är en ”enhetlig socken”. I söder har vi en mer utpräglad jordbruksbygd, här i ”norr” är det mer en bergslagsbygd. I söder är Fellingsbro samhälle en naturlig servicecentralort, här i norr åker vi till Linde. Det innebär  återigen att sockenrådet måste hitta gemensamma sockenfrågor att driva om sockenrådet och vår socken ska bli framgångsrika.

Spannarboda vackra kyrka.

– Ytterligare en gemensam fråga att driva är att inte bara bevara, utan även utveckla, byskolorna. De är viktiga sett ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv.

– Och frågan om fiberutbyggnaden, och…

Det finns onekligen många frågor att arbeta med och driva för ett sockenråd.

– Men eftersom det är omöjligt att arbeta med alla måste man välja ut de viktigaste så att man kan driva dem med största möjliga kraft gentemot omvärlden, t ex kommunen, region Örebro m fl.

– Med sockenrådet kan vi få en enade kraft bakom våra ”krav”. Det gör att omvärlden lyssnar på oss bättre än om vi går fram en och en och var för sig.

– En viktig aspekt att beakta vad gäller sockenrådet är, att de som väljs in där och arbetar där, måste representera hela vår socken. Då kan det bli riktigt bra!

About Arne Wikström 236 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.