Inget beslut om ”gamla gymnastiksalen”?

Frågan om den ”gamla gymastiksalens” framtid berör många i Fellingsbro. Det senaste vi på fellingsbro.se hörde var att politikerna hade bestämt att den ska rivas.

Men några rivningsbeslut eller andra beslut över huvud taget, är ännu inte fattade. Men att frågan om gymnastiksalen sysselsätter politikerna i Lindesbergs kommun är helt klart eftersom frågan enligt uppgift är under utredning.

Vad som kommer att hända med gymnastiksalen och varför kommer naturligtvis fellingsbro.se att rapportera om. En viktig fråga för ett kommande beslut är hur mycket och till vad som gymnastiksalen används idag.

Har du synpunkter och frågor om gymnastiksalen och dess framtid. Hör av dig till oss på fellingsbro.se.

About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.