Elevjubileum på folkhögskolan

Fellingsbro folkhögskolas elevförbund har firat sitt 100-årsjubileum under ledning av elevförbundets ordförande och fellingsbrobon Karl Arne Löthgren. Ett 70-tal före detta elever från i stort sett hela Mellansverige kom till årsmötet.

Karl Arne Löthgren välkomnade de forna studenterna till 100-årsjubileet.

I sitt välkomsttal konstaterade Karl Arne att Fellingsbro folkhögskola har fungerat som ett mycket viktigt avstamp till vidare studier och yrkeskarriärer för många elever. Folkhögskolan i Fellingsbro har under åren haft ca 13 000(!)  elever.

Hösten 1915 tog skolan emot sina första elever och skolan var då en lantmannaskola och folkhögskola. Fellingsbro folkhögskola blev möjlig genom en donation från bondsonen och senare även bankdirektören Lars Ericsson, Oppeby.

Fellingsbro folkhögskolas intressanta historia finns utmärkt skildrad i boken ”Nu går vi ut tillsammans och förändrar Sverige” och med undertiteln ”Hundra år av folkbildning på Fellingsbro folkhögskola”.

fellingsbro.se hade sin egen fotograf Kurt Skantz på plats som förevigade elevförbundets etthundrade års jubileum.

About Arne Wikström 239 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.