Se vår vackra socken genom Gunnels kamera: Det är fint att ha vackra naturområden nära

Foto: Gunnel Godulf
Bilder: Gunnel Godulf

Denna dagen blev det en skogsutflykt på små vägar.

Två av traktens naturreservat var vi vid, Grönbo och Helgedomen.

Foto: Gunnel Godulf

Sverkestaån rinner genom den västra delen av Grönbo naturreservat och denna delen av naturreservatet förskonades från den stora Spannarbodabranden 1914 så här är det många gamla träd som fått växa i fred.

Foto: Gunnel Godulf

Helgedomen blev skyddat redan 1937 och även här är skogen mycket tät och gammal, en del tallar troligen minst 350 år.

Foto: Gunnel Godulf

About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.