Medborgarservice gör det enkelt för dig som medborgare att få hjälp på ett snabbt och effektivt sätt 19 maj och 23 juni 10:00-12:00

Medborgarservice Lindesberg finns till för dig som bor i Lindesbergs kommun. Vårt mål är att göra det enkelt för dig som medborgare att få hjälp på ett snabbt och effektivt sätt. 
En gång i månaden finns servicen i Fellingsbro.

Här arbetar en servicevärd och andra samhällsvägledare som kan vägleda och stötta dig när det gäller att kontakta myndigheter och kommunens olika verksamheter.

Här finns också information om evenemang och aktiviteter i Lindesberg och i kommunen. Du kan också lämna förslag och idéer på lokala samhällsfrågor.

Vad kan jag få hjälp med?

På medborgarservice kan du få hjälp med de här sakerna.
* Kontakta myndigheter, vården, skolan, föreningar och andra viktiga funktioner i det svenska samhället.
* Fylla i blanketter och ansökningar, i första hand digitalt hjälp till självhjälp.
* Komma igång med mobilt bank-id.
* Få svar på generella frågor om försörjningsstöd.
* Få svar på generella frågor om arbetsmarknad, arbetslöshetsförsäkringen och liknande frågor.
* Få svar på generella frågor om konsumentvägledning, skuld och budget.
* Få svar på generella frågor studier-vuxenutbildning.
* Vid mer komplexa frågeställningar eller behov av bokat möte med kommunens olika enheter, kan vi vara behjälpliga och stötta dig vidare till rätt person.

Medborgarservice finns på Kungsgatan 37 A i Lindesberg på Stadsbiblioteket. I dagsläget erbjuder vi möjlighet till kommunikation på svenska, engelska, arabiska och finska, men målet är också så småningom att erbjuda kommunikation på tigrinja och somaliska.

Öppettider

I Lindesberg
Måndagar 09.00-12.00, 13.00-15.00
Torsdagar 13.00-15.00

I Fellingsbro Sockenstugan Bergsvägen 22
19 maj och 23 juni 10:00-12:00

Kontakta medborgarservice

0581-816 71
medborgarservice@lindesberg.se

About Elias ben Salem 1460 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.