OBS! Inställt! Dialogträff Fellingsbro 9 december! Välkomna att bidra till ett hälsosamt liv för seniorer

Tyvärr måste vi meddela att morgondagens dialogträff i Fellingsbro, 9/12, blir inställd på grund av sjukdom i vår personalgrupp.

Fullt medveten om att det kan uppstå problem för er med denna information med så kort varsel. Vi ber om ursäkt för det och hoppas att ni alla kan medverka vid en ny träff.

Vi återkommer med en ny tid och hoppas den ska passa er alla.

Med vänlig hälsning

Peter Björklund
Utvecklingsstrateg
Socialförvaltningen

TEL 0581-812 12 alt 070-236 08 11

Här följer den ursprungliga inbjudan.

Lindesbergs kommun vill träffa er för en dialog och tillsammans med er se på våra gemensamma möjligheter att kunna samverka för att bidra till att skingra ensamhet hos äldre.

För att utveckla en god och jämlik hälsa bland invånarna i kommunen behövs flera olika insatser och många saker görs; en del handlar om strukturer och organisationer, en del saker handlar om aktiviteter och verksamheter, en del om kunskap och en del om förutsättningar etc. Där har alla en roll; regionen, kommunen, civilsamhället m fl. Tillsammans kan vi hjälpas åt att inspirera och stödja
utvecklingen mot en Jämlik hälsa och ett hälsosamt liv bland äldre. Att öka möjligheterna till hälsosamma val.

För att lyckas med det behöver kommunen och civilsamhället samarbeta. Era verksamheter är viktiga. Vi bjuder därför in till en träff där vi har en gemensam dialog med er för att utveckla fler tillfällen för äldre ska kunna mötas.

Individen har ett ansvar för sin egen hälsa men samhället, inklusive kommunen och civila samhället, är viktiga möjliggörare för att backen som ni ser på bilden inte ska bli för brant och bollen inte för tung!

Denna kväll vänder sig till föreningslivet i kommunen, andra organisationer och verksamheter som
vi tror kan bidra till hälsosamma aktiviteter och möten i Fellingsbro med omnejd.

Välkomna till dialogmöte: 9 december, kl 16.00 – 17.30
Plats: Ekgården
Anmäl dig och din förening/organisation till peter.bjorklund@lindesberg.se
Anmäl senast: 29 november

Vi bjuder på fika!

Varmt Välkomna!
Peter Björklund, utvecklingsstrateg
Carin Neanro, enhetschef

About Elias ben Salem 1549 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.