Swestock Paper AB berättar om sin verksamhet på Rotarymöte

Therese Silfverin och Staffan Wallin

Det är alltid väldigt trevligt att få berätta om positiva saker som händer i socknen. Oppboga bruk lades ner men ur askan har nya företag startats som Swestock Paper AB.

Måndagen den 25 oktober kom Therese Silfverin och Staffan Wallin till fick Fellingsbro Rotaryklubb och berättade om sitt företag. De säger:
– I produktionen av papper, kartong och pappersmassa från den nordiska pappersindustrin klarar man inte alltid att klara av kvalitetsnivån som krävs. Då blir produkterna nedklassade. Då gäller det att hitta kunder till de nedklassade produkterna.

Vad är speciellt med produkterna?
– De är tillverkade av nordiskt papper.
Träden i våra nordiska skogar växer långsamt på grund av det unika och ibland hårda väderklimat vi lever i. De långsamt växande träden skapar starka och långa fibrer vilket ger en kvalité svår att finna någon annanstans. Det är samtidigt ett miljövänligt material som kan återvinnas ända upp till sju gånger.

– Tillsammans har vi mer än 30 års erfarenhet i branschen och med vårt globala nätverk av kunder strävar vi alltid efter att skapa en säker och effektiv avsättning för alla parter.

– Oppboga blev en mycket bra plats för företaget.
Vårt lager och kontor i Oppboga har 30 km till Örebro,  15 km till E18 och 170 km till Arlanda.

Vi är två nu men ser en god möjlighet till expansion och kommer behöva anställa flera medarbetare på sikt.
About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.