Så ser vaccinplaneringen ut inför vecka tolv

Under vecka tolv kommer Region Örebro län att vaccinera med 4500 doser. På grund av att Astra Zenecas vaccin fortsatt är pausat innebär det något färre doser än tidigare veckor.

Vaccinet fördelas på både första och andra dosen och delas ut genom vaccinationsmottagningarna och kommunerna i länet.

Det är fortfarande personer som är 80 år och äldre, samt några prioriterade grupper, som vaccinet ges till. Det innebär att andra inte ska försöka boka tid för vaccination. Nästa grupp kommer inte att börja vaccineras förrän merparten av de som är 80 år och äldre är färdigvaccinerade

Astra Zenecas vaccin är fortsatt pausat i Sverige i avvaktan på Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets utredning. Antalet doser kan dock bli fler under nästa vecka om det blir grönt ljus att fortsätta vaccinera med Astra Zenecas vaccin.

– Det här är en preliminär prognos. Om vi får positivt besked från Astra Zeneca så blir det fler doser och i så fall kan det bli i slutet av nästa vecka, säger Anna Thörn, farmaceut på Läkemedelscentrum i Region Örebro län.

Över 33 000 vaccinerade i länet

I Örebro län har 33 633 personer fått sin första dos vaccin och 13 358 personer den andra. Det innebär 13,73 respektive 5,45 procent av länets befolkning. Siffrorna kommer att justeras upp eftersom den vaccinering som kommunerna gör rapporteras in i efterhand.

Kontakt

Stellan Johansson, projektledare Covid-vaccinering, Region Örebro län, 073-760 34 03.

About Elias ben Salem 1099 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.