Så ser vaccinplaneringen ut inför vecka elva

Under vecka elva vaccinerar Region Örebro län med 6 400 doser vaccin. Vaccinet fördelas både på första och andra dosen och ges genom regionens vaccinationsmottagningar och kommunerna. Vaccinet ges till personer som är över 80 år eller i några särskilt prioriterade grupper. Andra ska inte försöka boka tid

Under vecka elva kommer Region Örebro län att vaccinera med 6 400doser vaccin. Vaccinet fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Personer över 80 år är fortfarande prioriterade och nästa grupp kommer inte att börja vaccineras förrän merparten av dem är färdigvaccinerade.

– Vi får tyvärr ägna en del tid åt att avboka personer som egentligen inte ska ha vaccin nu. Att fel grupper ringer gör också att det blir svårare för dem som faktiskt ska få tid att komma fram på telefon, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Justerad tidsplan

Att alla vaccin ges till alla åldrar gör det möjligt att vaccinera de äldsta i en snabbare takt, men Region Örebro län får fortfarande mindre vaccin än planerat. De små leveranserna har gjort att tidsplanen för när nästa fas kan inledas har fått flyttas fram en månad.

– Vi vill ha mer vaccin och har också blivit utlovade tre, fyra gånger så mycket som vi fått. Tyvärr blir det en fortsatt väntan för många även om leveranserna ökar framöver, säger Erik Fredholm.

De här vaccineras nu

De som kan boka tid för vaccination under vecka elva är:

Du som är 80 år och äldre.
Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.
Du som arbetar med personer som är 18 år eller äldre och har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent till personer som är 18 år eller äldre.

. Du som är 80 år och äldre.
. Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
. Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
. Du som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvård eller i hemtjänst.
. Du som arbetar med personer som är 18 år eller äldre och har insatser enligt LSS samt du som arbetar som personlig assistent till personer som är 18 år eller äldre.

Nästan 30 000 vaccinerade i länet

I Örebro län har 29 456 personer fått sin första dos vaccin och 11 865 personer den andra. Det innebär 12,03 respektive 4,84 procent av länets befolkning. Siffrorna kommer att justeras upp eftersom den vaccinering som kommunerna gör rapporteras in i efterhand

Kontakt

Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län, telefon: 076-112 65 52

Om Region Örebro län

Region Örebro län – Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.
About Elias ben Salem 1099 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.