Undersökning ”Intresse för publika laddstolpar”

Just nu genomför vi en enkätundersökning med fokus på publika laddstolpar.
Vi hoppas att du kan ta dig tid, ca 4-5 minuter att svara på våra frågor.

Vi vänder oss främst till dig som är representant för verksamhet som bedriver service på landsbygden.

T.ex. lanthandlare, idrottsföreningar/anläggningar, församlingar/kyrkor, golfklubbar, föreningsdrivna samlingslokaler (Folkets Hus, Bygdegårdar, Våra gårdar) och andra aktörer inom turism och besöksnäring.

GÅ DIREKT TILL UNDERSÖKNINGEN HÄR!

Vad händer med svaren?

Coompanion och Projekt ServiceLyftet samverkar med Länsstyrelsen och Regionens Energikontor kring denna undersökning om publika laddstolpar.
Enkäten syftar till att ge en länsövergripande bild över:
. intresset för att skaffa laddstolpe och därmed bli en del av den publika laddinfrastrukturen.
. behov av stöd hos er aktörer som har ett stort intresse för attskaffa laddstolpar.
Resultaten från enkäten är tänkt att användas som ett planeringsinstrument för framtida strategier och utvecklingsarbete både inom region och kommun. Ditt svar kan hjälpa oss att utveckla den lokala servicen på din ort!

Vilka är vi som frågar?
ServiceLyftet är ett EU-finansierat projekt som bland annat syftar till att bibehålla och utöka servicen på landsbygden, där möjlighet att ladda e-fordon är ett av projektets insatsområden.
Coompanion som arbetar med kooperativ utveckling är projektägare.
Enkäten genomförs av Coompanion Mälardalen i samverkan med Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län och länets kommuner.

Kontakt

Vill du veta mer om Coompanion och hur
vi arbetar med landsbygdsutveckling?
Maila anders.westin@coompanion.se

Bakgrund/mer information

Utvecklingen av elbilar – till i dag och prognoser framåt
Fordonsindustrins färdplan som presenterades i december 2019 visar att branschen ser framför sig en bild där 50 %, kanske uppåt 80, av nybilsförsäljningen består av elbilar år 2030. Detta medför att även laddinfrastrukturen behöver byggas ut för att möta behoven.
Länk: fosilfritt 2030

Prisexempel på olika typer av publika laddstationer
Normalladdare – laddningstid ca 8 timmar 7.000 – 20.000 kr
Semisnabbladdning–laddningstid ca 3-4 timmar 20.000 – 50.000 kr
Snabbladdare – laddningstid ca 1 timmar 200.000– 550.000 kr

Stöd att söka – Klimatklivet = Naturvårdsverket
För närvarande finns möjlighet att söka 50 % investeringsstöd till olika insatser som bidrar till att Sverige uppnår de inhemska klimatmålen, tex publika laddstolpar. En publik laddningsstation är enligt Energimyndighetens definition tillgänglig för allmänheten och står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, vid samlingslokaler, lanthandlare, besöksmål eller konferensanläggningar.
Länk: Klimatklivet

Information om sökbara stöd-medel
Om ni lämnar era kontaktuppgifter i enkäten kan vi skicka inbjudan till informationstillfällen.
Länsstyrelsen kan svara på frågor och coacha er i ansökningsprocessen.

About Elias ben Salem 1099 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.