Nyheter

Välkommen till Fellingbro en viktig del av Lindesbergs kommun.

Vad många inte tänker på att väldigt många kommer in i Lindesbergs kommun straxt före Ålsäng när man kommer från Arboga på väg upp mot Bergslagen. Första tätbebyggelsen de möter är Fellingsbro stationssamhälle. Det är viktigt att de får ett positivt intryck när de passerar Fellingsbro. Många frivilliga krafter hjälper till med att göra Fellingsbro vackert och därmed Lindesbergs kommun. Infarten till Fellingsbro har Håkan Ahlgren och Hans Thoreson från Rotary Fellingsbro prytt med vackra granar. Även i år kommer fellingsbroarna på initiativ av Rotary pryda uppfarten till Fellingsbro kyrka med marschaller.
Nyheter

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 8 december i Lindeskolans aula.

Kommunfullmäktige är Lindesbergs kommuns högsta beslutande organ, Lindesbergs egen ”riksdag”. De 45 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen Tid, plats och dagordningSammanträdet genomförs tisdagen den 8 december kl. 17.00 i Lindeskolans aula. Dagordning hittar du på kommunens digitala anslagstavla. Alla ledamöter kommer att delta på distans för att minska smittspridningen av covid-19. Allmänhetens frågestund startar kl. 18.15, lämna gärna in dina frågor i förväg till kommun@lindesberg.se. Allmänhet och mediaAllmänhet och media uppmuntras till att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens hemsida. Om du ändå planerar att närvara i lokalen vill vi att du respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer Läs mer
Nyheter

Kulturaktörer får krisstöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Frövifors Musikkår och Ullersäters bygdegårdsförening är några av de 1.217 kulturaktörer som får krisstöd från Kulturrådet för inställda och uppskjutna evenemang på grund av corona-pandemin.  Nick Furderer och Martin Almgren är två av de 4.351 konstnärer som beviljats krisstipendier á 50.200 kronor av Konstnärsnämnden. Läs mer på Lindekulturs informationsida
Nyheter

​Biblioteken minskar bemannade öppettiderna när kulturenheten måste spara

Bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun kommer att minska under 2021. Huvudbiblioteket i Lindesberg kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en dag per vecka. Det blir konsekvensen av de neddragningar som kulturenheten är ålagda av kommunstyrelsen att genomföra – en besparing som innebär att bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 procent. Hela artikeln finner du på följande länk Lindekultur
Nyheter

Nya restriktioner för biblioteken i Lindesberg

Här kommer information från Lindesbergs huvudbibliotek.Biblioteket är öppet men med vissa restriktioner. Och under resten av 2020 kommer filialbiblioteken vara stängda för besök, biblioteksbussen kör inte efter ordinarie turlista och arkivet är stängt för besökande. Lindesbergs huvudbibliotek håller öppet under de nya restriktionerna men vi har vissa förhållningsregler. Lämna, låna, gå är vårt mantra. Vi ber besökare att göra korta besök, gå bara till biblioteket om du behöver det, stanna hemma om du känner dig sjuk. Det finns möjlighet att lämna tillbaka medier utan att gå in på biblioteket. Under resten av 2020 kommer filialbiblioteken vara stängda för besök, biblioteksbussen Läs mer
Nyheter

Förändrade rekommendationer – Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har från den 1 december förändrat sina rekommendationer för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.Denna förändring innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, något som redan gäller för gymnasieelever. Förskolan och skolan har en samhällsviktig funktion och är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och att undervisning ska ske i skolan. Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar på personalen i förskola och skola, som har arbetat hårt med att anpassa Läs mer