Vaccination i Region Örebro län

BIld av Gerd Altmann från Pixabay

Från Lägesbild corona – tisdag 15 december kommer följande information om vaccination.

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19 säger bland annat:

 • Vaccinationsnoder i Örebro län:
  – Lindesberg: Banvägen
  – Karlskoga: Transcom/Baggängen
  – Örebro: Boglundsängen samt Conventum Arena
  – Hallsberg: Esplanden
 • Tidsbokning ska ske via 1177 och callcenter. Kommunerna utför vaccination på SÄBO och HSV (LSS) och inneliggande patienter vaccineras på sjukhuset, personalvaccination ska ske vid vaccinationscentra.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper vaccineras först: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst, personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan, nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.
 • Tidsbokning kommer att öppna i takt med tiden och enligt prioriteringsordningen.
About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.