Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

BIld av Gerd Altmann från Pixabay

Från och med 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Örebro län sedan 3 november.

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden

Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning

Vi alla, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att göra vad vi kan för att skydda oss själva och andra från spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, särskilt personer i riskgrupper.

Det är viktigt att du fortsätter att stanna hemma när du är sjuk, även om du bara känner dig lite sjuk, och att du tvättar händerna ofta och noga.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär även att du bör:
* Begränsa nya nära kontakter.
* Hålla avstånd till andra människor och undvika platser med trängsel.
* Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
* Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta.
* Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller till och med 30 juni 2021.

Föreskrifterna och råden i sin helhet

Detta innebär de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nya skärpta nationella råd på krisinformation.se

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning gäller även vid firande av högtider.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför kommande ledigheter och storhelger

Stanna hemma om du är sjuk men sök vård

Nödvändig närkontakt som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Publiktak på 8 personer

För allmänna sammankomster gäller ett publiktak på 8 personer. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen undantas.

Så berörs verksamheter

Enligt föreskrifterna och allmänna råden omfattas också verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser av beslutet om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.

Verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

* verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
* öppettiderna anpassas
* verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skolor omfattas inte
Skolor omfattas inte av de skärpta föreskrifterna och allmänna råden i nuläget. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Så berörs arbetsplatser

Arbetsgivare i Lindesbergs kommun bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta föreskrifterna och allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att:

* Uppmana personalen att arbeta hemifrån.
* Erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån.
* Skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Det är arbetsgivares viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de skärpta föreskrifterna och allmänna råden gäller.

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.