Skogskörning med häst i Fellingsbro lördagen den 18 mars 2017

Foto: Kurt Skantz

Vi ser hur samhället förändrar sig drastiskt. Många jobb försvinner när samhället stängs ner. Det kan vara intressant att se exempel på jobb som har försvunnit i landsbygden.

Skogshanteringen krävde många mantimmar som numer har ersatts av maskiner.

Kurt Skantz dokumenterade den 18 mars 2017 hur skogskörning med häst gjordes.

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.