Långa väntetider vid trygghetslarm

Bild från Lindesbergs kommun

Just nu är det driftstörningar i de trygghetslarm som används av invånare i Lindesbergs kommun. Det har resulterat i att personer har fått vänta länge på att få hjälp från personal vid ett larm.

Förseningarna beror på att driftstörningen gjort att Trygghetscentralen i Örebro som tar emot larmen har fått långa svarstider. Därför har det tagit lång tid innan personal varit på plats efter ett larm.

Extern leverantör

Lindesbergs kommun använder sig Tunstall som extern leverantör för hantering av trygghetslarmen. Tunstall har meddelat kommunen att de arbetar på att lösa problemet och har satt in extra resurser för att lösa problemet så snart som möjligt.

About Elias ben Salem 941 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.