Lägesbild corona för Örebro län

Samlad information om coronaviruset / covid-19

Fördjupad information och siffror avseende bekräftade fall och avlidna publiceras på vardagar efter kl 14.00 på Smittskyddsenhetens sida för statistik.

About Elias ben Salem 1020 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.