Enkelt och lättillgängligt sätt att registrera otrygghet i en app för felanmälan hos Samhällsbyggnad Bergslagen.


Finns det platser eller miljöer i din kommun där du upplever otrygghet? Berätta var någonstans, i vår gemensamma app för felanmälan hos Samhällsbyggnad Bergslagen.


I appen finns ett val där du enkelt kan registrera om du upplever en plats som otrygg. Det kan vara bristande belysning, hög växtlighet, mörka platser eller rädsla för att utsättas för brott.

Samhällsbyggnad Bergslagen på Google Play

Samhällsbyggnad Bergslagen på apple.com

De lokala brottsförebyggande råden (BRÅ) i respektive kommun har i uppdrag att samordna lokala insatser för att öka tryggheten och att minska brottsligheten. En del i det arbetet är att använda aktuell lokal statistik. Din registrering tas emot och tillsammans med andra inkomna synpunkter, görs en samlad bedömning av mängden och typen av otrygghet för kommunens och polisens åtgärder i det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

Detta är ett utvecklingsarbete i samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län, polisen, Samhällsbyggnad Bergslagen och Folkhälsoteamet norra Örebro län.

OBS! det gäller enbart upplevelse av otrygghet, ej akuta brottstillfällen!

Kontakt

Lokala BRÅ i Ljusnarsberg

Johanna Haaraoja, sammankallande och samordnare
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se

Lokala BRÅ i Lindesberg, Hällefors och Nora

Peter Björklund, sammankallande och samordnare
peter.bjorklund@nora.se

Polisen

Stefan Toll, kommunpolis i Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg
stefan.toll@polisen.se

Anderas Pettersson, kommunpolis i Hällefors
andreas.pettersson@polisen.se

About Elias ben Salem 1204 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.