Nya stöd från Regional utveckling

Från Regional utveckling i Örebro län finns bra information om olika stöd man kan få. Hela nyhetsbrevet kan du läsa på följande länk Nyhetsbrev Regional utveckling.

Kulturnämnden omfördelar 1 350 000 kronor för till stödåtgärder

– I krisens spår är det många evenemang och verksamheter som skjuts upp eller ställs in och nu måste vi agera för att rädda länets kulturella infrastruktur. I det här läget handlar det om åtta olika stöd- och åtgärdspaket, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Läs om de olika stöden till kulturliv och civilsamhälle på regionorebrolan.se/kulturbidrag

Företagsjouren ger stöd vid psykisk ohälsa

Sedan tidigare hjälper Företagsjouren företagare med kontakter och information för företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Nu bedöms den psykiska ohälsan bland företagare öka i spåren av coronakrisen. Som ett led i detta startar Region Örebro län ett pilotprojekt där Företagsjouren utökas med psykosocialt stöd från primärvården.

Ring 019-602 99 00 så berättar våra företagsrådgivare mer.

Stöd till företag som vill ställa om sin verksamhet

Region Örebro län höjer stödet för de företag som vill ställa om sin verksamhet för att bättre klara av den situation som nu råder.

– Det är ett befintligt stöd som vi nu utökar för att stärka konkurrenskraften hos våra företagare. Förut kunde ett företag få 50 procent av kostnaden för en konsult som hjälper till att utveckla nya erbjudanden eller strategier för omställning av en verksamhet. Nu höjer vi det stödet till 90 procent, säger Irén Lejegren (S).

Maxbeloppet på 150 000 kronor kvarstår, och för att få stöd krävs att ett sökande företag uppfyller en rad grundläggande kriterier.

About Elias ben Salem 908 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.