Spannarboda – en glänta i skogen.

Så står det på omslaget till Fellingsbroboken 2002 som har Spannarboda i fokus. En intressant bok som finns att köpa i socken stugan på Bergsvägen 20 i Fellingsbro. Här följer  förordet av Patrik Wallmark.

Som nyinflyttad kyrkoherde 1993  i Fellingsbro församling ställde jag mig frågan om Spannarboda, vilken historia har denna by? När började människor att bosätta sig här? Hur påverkade har människorna i Spannarboda varit av de angränsande bruken i Finnåker, Rockhammar, Grönbo och Kåfalla? Hur länge har det funnits självägande bönder i byn? Varför byggde man en skola i Pilkrog och av vilken anledning uppfördes järnvägsstationen? Hur kommer det sig att bygdegården har haft en sådan omfattande verksamhet och funnits i så många år och varför valde Fellingsbro församling att bygga en kyrkogård och kyrka just i Spannarboda? Utarmningen av vår landsbygd har även drabbat Spannarboda. Antalet mjölkbönder har minskat, tågen rusar förbi Spannarboda station alltsedan 1968 och samma år lades Posten ned. Den sista affären upphörde under sista hälften av 1990-talet.
Men fortfarande är Pilkrogs skola sedan årtionden tillbaka byns största arbetsplats. Även bygdegården, kyrkan och prästgården är idag naturliga träffpunkter.
Hösten 1995 samlades ett antal bybor i syfte att försöka inleda en dokumentation om bygden. Flera av bokens artiklar blev till under åren 1995-96. Tidigt insåg vi att det skulle bli problem med finansieringen av boken, men vi framhärdade och hoppades att på något sätt skulle lösa sig.
l april 2002 fick vi förfrågan från Fellingsbrobokens redaktionen om det fanns material för en bok om Spannarboda! Raskt öppnades en möjlighet. Nya möten anordnades i Spannarboda, nu med tillkomna entusiaster. Ett innerligt varmt tack till alla som under åren skrivit, lånat ut fotografier och på andra sätt bidragit till att förverkliga boken .
Syftet är att försöka ge en bred dokumentation av Spannarboda och där så många författare, dvs bybor, som möjligt medverkar.
Alla har sina minnen, erfarenheter och upplevelser. Deras mim1en talar till oss.
Många i Spannarboda har flyttat till andra platser i och utanför vårt land, inte så få har flyttat ”hem igen”. Dessutom har ett antal storstadsbor valt att bosätta sig här. Det är därför en glädje att få presentera ett dokument om byn, skrivet av personer, som själva varit eller är bosatta i Spannarboda.
Vi gör inte anspråk på att lämna ett fullständigt dokument om Spannarboda. Skulle sakfel upptäckas ber vi om överseende. Praktiskt taget allt material är tidigare opublicerat och därför är det med tillfredsställelse som vi nu kan presentera materialet i bokform. Vi hoppas att boken ska bidra till nya kunskaper om bygden men också till att sammanhållningen och gemenskapen ska bibehållas. Då finns en av förutsättningarna för att Spannarboda förblir en glänta i skogen där människor vill leva och verka.

 

Vill du veta mer? Kanske 2002 års Fellingsbroboks innehållsförteckning kan locka.

Innehåll
Patrik Wallmark
Förord

Karta över Spannarboda

Margareta Karlsson
Bygden i historiskt perspektiv fram till sekelskiftet 1900
Östra Boda 114
Villboda l/4 mantal gammal

Thomas Lundkvist
Några arkivhandlingar rörande Spannarboda l/4 skattehemman
Spannarboda 1917: ur Lustighällsposten

Manne Andersson
”Elden i Spannarboda av oerhört omfång”

Egon Andersson
Arbete på ett lantbruk vid sekelskiftet

Märta Löthgren
Kvinnors arbete under tid som flytt

Egon Andersson
Spannar bodanotiser

Lars Hagström
Spannarboda Jemvägsstation

Stig .Jansson
Skogens betydelse för Spannarbodabygden

Karl-Axel Andersson
Jaktcn i Spannarboda under 1900-talet

Egon Adersson
Krigsåren och beredskapen

Viola Larsson
Min väg till Spannarboda

Viola Larsson
Föreningslivet

Margareta Karlsson
    Spannarboda Kyrkliga Sykrets

Manne Andersson
   Pilkrogs skola

Leif Larsson
Pilkrogs skola, nedläggningshotad redan 1906

Manne Andersson
   Ett besök i Spannarboda på 1930-talet

Manne Andersson
   Spannarboda under 1900-talets senare del

Manne Andersson
   Frikyrkan

Patrik Wallmark, Peter von Plomgren
Spannarboda kyrka

Vivi-AnneAndersson
   Kyrkvägen i Spannarboda

Georg Eriksson
    Mjölkgården Harparboda 2002

Margareta Karlsson
    Bygdegården Sveaborg

 

 

 

 

 

About Elias ben Salem 813 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.