Extra sockenstämma 27 februari kl. 19.00

Föreningen Fellingsbro Socken kallar till extrastämma torsdagen den 27 februari 2020 kl. 19.00 på Fellingsbro folkhögskola.


Läget idag

På stämman kommer pågående och framtida arbete gås igenom såsom sockenstugan och servicepunkt till Lindesbergs kommun.

Arbetsgrupper
På stämman kommer diskussionsgrupper enligt nedan angivna arbetsgrupper bildas. Nya eller befintliga medlemmar är välkomna till den arbetsgrupp som intresserar dem.

Förslag till kassör och medverkande till sockentidningen fellingsbro.se
Kom gärna med förslag till ny kassör som rådet sedan beslutar om att tillsätta på ett ordinarie rådsmöte. Intresserade medlemmar som vill driva sockentidningen fellingsbro.se vidare och framåt är hjärtligt välkomna.

Hur blir jag medlem?
Du kan teckna medlemskap om du inte redan är medlem i samband med extrastämman.
Medlemsavgiften är fri fram till och med 2020-06-30. Medlemsavgift om 100 kr per år faktureras därefter medlemmarna.
Av föreningens stadgar som upprättades 2018-10-03 framgår att organisation, företag eller enskild person över 15 år som bor i socknen eller organisation, företag eller enskild person över 15 år som äger fastighet i socknen kan bli medlemmar med rösträtt.
Rådet beslutar om medlemskap. Boendes utanför socknen kan bli stödmedlemmar utan rösträtt.

Styrelsen i Föreningen Fellingsbro Socken
Ordförande: Alida Malm
Sekreterare: Mats Byrén
Vice ordförande: Johan Andersson
Kassör: Torsten Ericsson
Firmatecknare: Alida Malm och Torsten Ericsson, var och en för sig
Ledamöter: Håkan Johansson, Ingela Olgemar, Håkan Ahlgren, Angelica Ruth, Christer  Rydegård, Johan Callin, Göran Selander och Ann-Charlotte Larsson.

Föreningen består vidare av följande arbetsgrupper:

Näringsliv och marknadsföring
Håkan Ahlgren, Håkan Sjöström, Bo Haraldson och Ida Branzell.

Utbildning
Ann-Charlotte Larsson, Håkan Sjöström.

Vägar och kommunikation
Håkan Johansson.

Vård och omsorg
Torsten Ericsson och Marita Haraldson

Bostad
Johan Callin och Håkan Sjöström

Integrationsgruppen
Bo Haraldson

Föreningen har till uppgift att tillvarata Fellingsbro Sockens intressen och främja socknens utveckling. Detta gör vi i dialog med varandra och genom aktiva medlemmar. Föreningen blir vad vi själva gör den till. Vi har stora möjligheter till utveckling av Fellingsbro Socken men det bygger på våra egna ideella idéer och krafter.
Det är därför väldigt viktigt att fler engagerar sig så att Fellingsbro socken på ett effektivt sätt kan påverka den framtida utvecklingen i socknen.

 

Välkommen!

DAG: torsdagen den 27 februari 2020
PLATS: Fellingsbro Folkhögskola
KLOCKAN: 19.00
OSA: Alla är varmt välkomna men anmäl gärna ditt deltagande via e-post
sockenstugan@fellingsbro.se eller gå personligen in till Sockenstugan och anmäl dig.
Sockenstugan ligger på Bergsvägen 33 i Fellingsbro.

 

 

About Elias ben Salem 858 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.