Från Sockenrådet Föreningen Fellingsbro Socken

Fellingsbro Sockenstuga Bergsvägen

Sockenföreningens ordförande Alida Malm upplyser inför kommande sockenstämman följande.

e-postadress till sockenstugan

Det har skapats en e-postadress till sockenstugan. Till den kan intresseanmälningar göras, förslag lämnas och frågor ställas. Adressen är sockenstugan@fellingsbro.se.

Vi arbetar på för fullt i sockenrådet med där tillhörande arbetsgrupper.  Rådet träffas en gång per månad och följer upp det arbete som arbetsgrupperna utför.  I dagsläget finns sex arbetsgrupper som arbetar med de utvecklingsfrågor som sockenrådet uppfattat som viktiga för medlemmarna. Grupperna är följande: Näringsliv och marknadsföring, Utbildning, Vägar och kommunikation, Vård och omsorg, Bostad och Integration.


Onsdagen den 15 januari 2020 skrev föreningen avtal om att bli servicepunkt åt Lindesbergs Kommun.

Meningen är att sockenföreningen genom att vara en servicepunkt lättare kan samordna frågor som vi i Fellingsbro socken tycker är viktiga för en positiv landsbygdsutveckling. Detta får vi möjlighet till utöver att vara en naturlig mötesplats för de i bygden som vill samlas för att ta en kopp kaffe, ta del av information, utbyta tankar och förslag samt att utföra ärenden över nätet.

Alla är välkomna till sockenstugan och både sockenstugan och sockenföreningen blir vad vi själva gör den till. Vi har en stor utvecklingspotential men det bygger på våra egna ideella idéer och krafter.


Sockenrådet kommer kalla till extra stämma torsdagen den 27 februari 2020.

Alla medlemmar är välkomna och om en omröstning krävs har medlemmar en röst var. Nya medlemmar är såklart också välkomna och för det fall de registrerar medlemskap senast samma dag får även de rösträtt på extrastämman. Så bjud gärna med vänner och familj som ni tror kan vara intresserade av frågor som berör Fellingsbro socken. Vi efterlyser särskilt personer som vill vara med i arbetsgrupperna eller som vill engagera sig i sockenstugan. Inom rådet efterlyser vi en kassör.

Särskild kallelse kommer komma till befintliga medlemmar och som angett aktuell e-postadress. Har du bytt e-post är det bra om du meddelar oss din nya e-post så att du får del av information. Du kan anmäla annan e-post till sockenstugan@fellingsbro.se eller besöka sockenstugan för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

 

About Elias ben Salem 861 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.