Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

På Lindesberg kommuns hemsida kan du få svar på många frågor exempelvis:

* Hur ansöker jag?
* Vem kan få försörjningsstöd?
* Beslut
* Hur gör man när man överklagar?
* Tystnadsplikt

På följande länk får du mer information

About Elias ben Salem 621 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.