Nya sockenrådet har haft sitt första sammanträde

Alida Malm hälsade alla ledamöterna gamla som nya hjärtligt välkomna till mötet i AM juristbyrås lokaler mittemot sockenstugan.

Karl-Arne Löthgren lämnar med varm hand över till Alida Malm

Konstituering av sockenrådet

Avgående ordförande Karl-Arne gick igenom planerade aktiviteter väl dokumenterade i en pärm. Han lämnade den över och en verksamhetsplan som sträcker sig till mars 2020.

Dagens protokollförare var avgående sekreteraren Håkan Sjöström.

Vid mötet  valdes Johan Andersson till vice ordförande,  Mats Byrén till sekreterare och adjungerade ledamoten Torsten Ericsson till kassör. Torsten Ericsson fortsätter tillsvidare som kassör. Styrelsen fick i uppdrag att fundera på vem som kan gå in i Torstens ställe framöver.

Alida Malm och Torsten Ericsson valdes att teckna firman var och en för sig.

Arbetsgrupper – Nedan är grupper som tidigare jobbats med.

 1. Näringsliv
  1. Håkan Ahlgren, Håkan Sjöström, Bo Haraldsson och Ida Branzell.
 2. Utbildning
  1. Ann-Charlotte Larsson, Håkan Sjöström kontaktpersoner.
 3. Marknadsföring
  1. Läggs in som en del av näringslivsgruppen
 4. Vägar, kommunikation
  1. Kontaktperson Håkan Johansson. Håkan S kollar med Bertil om han är intresserad. Elias kollar med Anders Ahrel om han är intresserad att vara med.
 5. Vård, omsorg
  1. Torsten Ericsson sammankallande och Marita Haraldsson har drivit frågor om tex. vårdcentral mm.
 6. Bostad
  1. Johan Callin och Håkan Sjöström kontaktpersoner för denna.
 7. Integrationsgruppen
  1. Bo Haraldsson kontaktperson.
Härlig stämning i sockenrådet

Fellingsbro.se

Alida tog upp punkten att söka mediestöd för att kunna få tidningen att fungera bättre fram över. Tanken är att kunna tillsätta personer som jobbar heltid med detta för att kunna driva tidningen framöver.

Extra tjänst

Leif kommer att sluta sin tjänst den 26 nov. Lotta Larsson har dialog med Arbetsförmedlingen om hur vi skall göra framöver med bemanning av Sockenstugan. Just nu finns ingen lösning på det.

Servicepunkt

Sockenrådetet  följer upp  arbetet med att ge underlag till  Lindesbergs kommun servicepunkten i Fellingsbro .

 

About Elias ben Salem 711 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.