Kommunfullmäktige sammanträder 21 oktober

Kommunfullmäktiges samanträder den 21 oktober kl. 17.00 i Lindeskolans aula.

Bland annat behandlas följande ärenden:

  • Taxa för bygglov och strandskyddsdispens
  • Skattesats för 2020

Du kan ta del av hela ärendelistan på den kommunala anslagstavlan.

Besök kommunfullmäktige

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträde. Lokalen är tillgänglig för rullstolsburna. Under Allmänhetens frågestund har allmänheten möjlighet att ställa frågor till kommunledningen, frågestunden startar kl. 18.15.

Lyssna på sammanträdet

Sammanträdet direktsänds via webben. Sändningen sätts igång i nära anslutning till mötet. Lyssna här

About Elias ben Salem 603 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.