Simskoleavslutning Idrottsplatsen Fellingsbro

Fellingsbrobadet

Fredagen den 5 juli var det simskoleavslutning.

Malena Carlsson

Malena Carlsson hälsade alla hjärtligt välkomna. Det hela började med att eleverna med minst simvana hoppade i och visade sina färdigheter. Nästa grupp kunde simma lite längre och den sista hoppade i djupbassängen där samtliga lyckades simma under snöret i den stora bassängen till den lilla. – allt under åskådarnas förtjusta tillrop.

Naturligtvis fick eleverna diplom och sist men inte minst avslutades det hela med   ett stort godisregn när eleverna var i bassängen. Godiset flöt bra men efter ett tag sjönk en del så dykfärdigheterna kom väl till pass.

Godiset i tryggt förvar
About Elias ben Salem 613 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.