Sockenföreningen lägesrapport

Sockenföreningen har nu verkat i drygt ett år med olika aktiviteter.

Karl Arne Löthgren

När fellingsbro.se talar med Karl Arne Löthgren och Torsten Ericsson om det gångna året säger de:

– Sockenrådet, föreningens styrelse,  har hittills varit engagerat och pådrivande i frågor rörande:

  • Seniorboenden,
  • Översiktsplanen för Lindesbergs kommun,
  • Lokala utvecklingsplanen, Rastplatsen,
  • Nättidningen ”fellingsbro.se”,
  • Föreningarnas marknadsföring och
  • Företagsetableringar.

– Sockenstugan är nu öppen dagligen genom anställning av Leif Sandelius som stugvärd.

– Arbetet i Sockenrådet bedrivs f.n. i arbetsgrupper inom verksamhetsområdena:

  • Vägprojekt 851/850,
  • Näringsliv och utveckling, Vård och omsorg,
  • Kommunikationer och  Utbildning.
Torsten Ericsson

– Föreningen Fellingsbro socken har utökat medlemsskapet från att vara föreningar och organisationer till att även inkludera personliga medlemmar.

För att kunna ha påverkan i föreningens årsstämma krävs i fortsättningen medlemskap. Avgiften är  100 kronor per medlem.

Ni kan nu lösa medlemskapet via något av alternativen

Kom ihåg att ange avsändare gärna med er mailadress till vår kassör Torsten Ericsson, som också nås på ”torsten.balsta@telia.com” eller 070-672 30 12.

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.