Tillväxtförvaltningen förnyar sig

Lindesberg kommuns näringslivsavdelning besökte Fellingsbro Rotaryklubb på Sverkesta Gård.

Tillväxtförvaltningen

Tillväxtförvaltningen utför de beslut/uppdrag som tillväxtutskottet har fattat.

Förvaltningschef Magnus Sjöberg säger:

– Wilhelm Magnusson är chef för  näringslivsenheten med ansvar för bland annat frågor som gäller näringsliv, turism och landsbygdsutveckling.

– Inom tillväxtförvaltningen  finns också kulturenheten som ansvarar för bland annat kulturfrågor, bibliotek och kulturhistoriska arkivet och vuxenutbildningen som är ett strategiskt område för att utveckla såväl arbetsliv, som individ i ett demokratiskt samhälle. Kunskaper måste ständigt förnyas, kompetenser kompletteras och egenskaper utvecklas. Vuxentubildningen drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.

 

Näringslivsenheten

Vem är Wilhelm Magnusson?

– Jag är uppvuxen i Guldsmedshyttan och har tagit studenten på Lindeskolan. Efter utbildning till jägmästare i Umeå har jag arbetat för en branschorganisation för skogsindustrin i Stockholm. Därefter med liknande frågor på Näringsdepartementet. Nu är jag sedan sex månader tillbaks i Lindesberg.

På följande youtubeklipp kan du själv höra presentationen med frågor och kommentarer från de närvarande.

 

About Elias ben Salem 409 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.