Vad händer med gymnastiksalen

Vi ska komma fram med ett bra förslag.

Nu i tisdags träffade sockenrådet kommunchef Christer Lenke, kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson och vice ordförande Jonas Kleber. Det blev ett trivsamt möte med  fokus på den gamla gymnastiksalen.

Vi måste spara säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson

-Kommunen har ett enormt stort krav på att få ner kostnaderna säger Irja. Man vänder upp och ner på varje sten. Det kostar Ekbackens skola  idag 300.000 kronor för den gamla gymnastiksalen som de inte har behov av. Kommunens fastighetsbolag FALAB  föreslår rivning av den.

Det har blivit en stark reaktion på detta förslag i Fellingsbro.

-Vi för för en dialog med föreningar och organisationer i Fellingsbro säger Christer Lenke.

En bild på Håkan Sjöström som håller i ett dokument
Håkan Sjöström och Kjell Åke Wijk var med från sockenrådet.

-Efter vårt tidigare möte för två år sedan fick jag en  kalkyl över kostnaderna säger Håkan Sjöström, företagarföreningen. Den är inte realistisk. Jag har vid ett flertal tillfällen bett om att få en ny kalkyl med de verkliga kostnaderna. Tyvärr har jag trots påstötningar inte fått något svar.

Kommunen har lovat att installera ett passersystem för att ta reda på i vilken utsträckning hallen används för att ha ett bättre underlag innan beslut. Det har inte gjorts.


Tre alternativ

En bild på Johan Callin
Johan Callin är engagerad i sockenrådet.

Johan Callin, Palatinen:

– Vi är intresserade av att hjälpa till. Vi ser att den negativa spiralen har brutits. Utvecklingen går nu åt rätt håll. Det är olyckligt att i det läget riva byggnader som kommer att behövas längre fram. Enligt min erfarenhet kommer byggnader som rivs inte komma tillbaka.

I diskussionerna lyftes exemplet med Ekbackens matsal fram. Den drivs idag av ideella krafter som betalar en avgift till kommunen för uppvärmning och skötsel av drift och underhåll.  Intäkterna får man genom uthyrning.

Tre alternativ finns för gymnastiksalen:

  1. Den rivs  enligt ursprungliga förslaget.
  2. Den drivs av kommunen direkt som hyr ut den.
  3. Den hyrs ut på samma sätt som Ekbackens matsal.

För att komma närmare en gemensam lösning behöver flera saker klargöras.

  1. Vilka använder gymnastiksalen idag, Vad är de villiga att betala.
  2. Vilka är drift- och underhållskostnaderna.
  3. Vad krävs av motparten i Fellingsbro.

Diskusssioner mellan Fellingsbro socken och kommunen fortsätter. Ambitionen är att komma fram till en positiv lösning för alla inblandade.

Fr v Johan Andersson, Johan Callin, Christer Lenke, Irja Gustavsson, Jonas Cleber, Kjell Åke Wijk, Håkan Sjöström och Håkan Ahlgren.

 

About Elias ben Salem 199 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.