Flygande start för familjecentralen i Fellingsbro!

– Jättebra!!!!!
Egentligen lät det som om det skulle vara ännu fler utrop efter svaret på frågan om hur det går för den nyöppnade familjecentralen i Fellingsbro.

Att den samordningsanvarige för verksamheten – Malin Agnesdotter – är glad över verksamhetens utveckling råder det således ingen som helst tvekan om.

Ytterligare en positiv nyhet levererar Kristina Öhrn, förskolechef i Lindesbergs kommun.

– Familjecentralen kommer att vara öppen även efter nyår. Nu drivs den med hjälp av projektmedel från länsstyrelsen. Hur finansieringen ska ske när de pengarna är slut är ännu inte klart men en fortsättning på verksamheten blir det.

Familjecentralen i Fellingsbro är den andra familjecentralen i kommunen. Den första etablerades i ”Linde”.

Allt bättre

– Verksamheten är öppen för alla föräldrar med barn som är någon månad gammal upp till sex år. Tanken med familjecentralen är att den ska var en mötesplats där barn och föräldrar kan knyta kontakter med varandra. Därmed kan den fungera även i integrationsarbetet eftersom det finns många nyanlända barnfamiljer i Fellingsbro.

Familjecentralen i sig är ett integreringsprojekt, d v s ett samarbete mellan tre olika verksamheter; förskola, barnavårdscentral och socialtjänsten.

Åter till Malin.

-Vi trodde att det skulle komma ungefär tio barn och föräldrar. Nu är vi uppe i närmare 20 barn. Är det inte fantastiskt?!?!?

Samma sak och med samma glädje säger i princip Helena Axberg, en av förskolepedagogerna, på familjecentalen:

– Det är många som kommer hit och vi känner att vi är ett stöd för inte minst föräldrarna i deras föräldraskap. Nu i början pratar vi mycket med föräldrarna om hur vi tillsammans ska utveckla verksamheten så att den hela tiden blir allt bättre och bättre.

Familjecentralen är öppen tisdagar och torsdagar och finns i samma byggnad som vårdcentralen.

Foto: Lena Kallionpää.

Det kan vara tröttsamt att träffa massa kompisar!
About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.