Mekonomen och kommunen ger Fellingsbro ett riktigt ansiktslyft!

En ”grön oas” kommer att möta besökarna som kommer till Fellingsbro söderifrån. Rosas Grill kommer att jämnas med marken och hela området runt grillen kommer att förses med gröna buskar, en stor informationstavla och asfalt som gör det möjligt även för långtradarchaufförer att parkera sina bilar. Fellingsbro får helt enkelt en riktigt fin rastplats. Även Mekonomen kommer att få ett lyft.
– Det kanske till och med kan bli så att vi kan ersätta doften av bränt gummi med doften av färska kanelbullar i butiken, säger Peter Fryxell.

Peter Fryxell ser fram emot en utveckling och kanske en utbyggnad av Mekonomens servering.

Ett avtal mellan kommunen och Peter Fryxell som äger marken runt Rosas grill har nu träffats. Peter upplåter marken utan kostnad för kommunen som i sin tur satsar pengar på att upprusta ”grillområdet” till att bli något av en grön oas med buskar, träd och grönt gräs. En hel del asfalt blir det också så att allt från trampbilar till långtradare kan stanna för att få information om Fellingsbro och Lindesbergs kommun. En toalett finns också med i/på ritningarna.

– De senaste fem åren har jag och kommunen prata om hur och vad man kan göra med det här området så att det blir en fin inkörsport till Fellingsbro. Nu känns det bra att det är klart, säger Peter.

Engagerade
fellingsbroare

– Det finns en klart uttalad ambition att vi ska satsa på utvecklingsprojekt runt om i kommunen, inte bara i själva Lindesberg. Den här satsningen är ett resultat av den ambitionen och genom att många fellingsbrobor, genom ”Fokus Fellingsbro” och inte minst Peter Fryxell, envist drivit den här frågan. Från kommunens sida är vi glada att nu ha kommit i mål, säger Christer Lenke, kommunchef i Lindesberg.

– Grundinvesteringen, för att skapa en rast- och informationsplats ligger på ca 1,5 miljon kronor. Vi hoppas och tror att allt ska vara klart under våren/försommaren nästa år, 2018.

För Fellingsbro innebär rastplatsen att fler människor kommer att stanna till i samhället för att sträcka på benen och se sig om. För Mekonomen kommer det sannolikt även innebära att det blir fler kunder som vill ta en kopp kaffe eller fler.

Snart kan det bli kanelbullens dag året runt på Mekonomen.

– Jag har planer på att bygga ut serveringsdelen betydligt med ett större utbud av varor som bilburna kunder efterfrågar. Det kanske även blir butiksgräddat bröd här. Det är ju betydligt trevligare om våra kunder möts av doften av nygräddat bröd i stället för slitna bromsband och bränt gummi, säger Peter.

Att den nya rastplatsen kommer att ge besökare till Fellingsbro en ännu positivare bild av vår socken är ställt utom all tvivel. Fellingsbro blir helt enkelt ännu attraktivare.

Hur mycket rastplatsen kommer att betyda för Mekonomens utveckling är dock oklart. Men att det blir i positiv riktning är helt klart. Det kanske rent av blir dags att anställa en ”bagare”?

– Vi får pröva oss fram och se hur det går. Men visst, naturligtvis vore det roligt om den här satsningen även kan leda till någon nyanställning på lite sikt, säger Peter.

Här är skisserna för hur den nya rastplatsen ska se ut.
About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.