Checklista för handeln i coronatider

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Tänk på att alla skyddsåtgärder och beräkningar
av maxantalet i utrymmen ska finnas
dokumenterade. Skyddsåtgärderna ska även
följas upp.

Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad
om aktuella regler. Ha en strategi för hur du
håller dig informerad om särskilda
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och det regionala smittskyddet.

Här följer länken till checklistan.

Checklista för dig som har en handelsplats eller marknad

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.