Möten och protokoll i Lindesbergs kommun

Är du nyfiken på vad Lindesbergs kommun gör så finns fin information på kommunens hemsida.

Här finns sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder och bolag.

Sammanträdestider finns längst ner på sidan under relaterad information.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i kallelser och
protokoll beror det på att hela ärendet eller delar av det inte får publiceras på
grund av sekretess eller bestämmelser om dataskydd för personuppgifter.

Alla protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av originalprotokoll. Vill du ta del av äldre protokoll eller protokoll med justerares underskrift och signatur, andra dokument och underlag är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Sammanträdestiderna, kallelserna och protokollen är i PDF-format, Adobe Reader krävs för att läsa dem.

Kallelser

Barn- och utbildningsnämnden – kallelser

Kommunfullmäktige – kallelser

Kommunstyrelsen – kallelser

Linde Stadshus AB – kallelser

Samhällsbyggnadsnämnde – kallelser

Socialnämnden – kallelser

Tillväxtnämnden – kallelser

Utskottet för stöd och strategi – kallelser

Valnämnden – kallelser

Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden – protokoll

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF) – protokoll

Kommunfullmäktige – protokoll

Kommunstyrelsen – protokoll

Linde Stadshus AB – protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden – protokoll

Socialnämnden – protokoll

Tillväxtnämnden – protokoll

Utskottet för stöd och strategi – protokoll

Valnämnden – protokoll

Relaterad information

Sammanträdestider 2021 Lindesbergs kommun

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.