Lägesbild corona Region Örebro län tisdag den 8 juni klockan 15.00

Region Örebro län bjuder in till en webbsänd lägesrapportering om covid-19 på tisdag den 8 juni klockan 15.00.

Deltar gör Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Martin Widlund, verksamhetschef infektionskliniken och Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare.

Deltagarna ger en aktuell lägesbild om covid-19 och svarar på frågor i enskilda intervjuer efteråt. Ring eller mejla till Carl Olsson, tele 072-722 75 48,
e-post carl.olsson@regionorebrolan.se och tala om vem eller vilka ni vill intervjua.

Tid: Tisdagen den 8 juni klockan 15.00

Webbsändning: www.regionorebrolan.se/corona-live

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.