Region Örebro län satsar mer på att stötta företag och föreningar inom besöksnäringen

Tidigt i våras gjorde Region Örebro län en klusteranalys över länets besöksnäringsföretag. I sammanställningen framkom att företagen och föreningarna verksamma inom näringen bland annat söker mer kunskap, coaching och hjälp för att utveckla sina företag.

Som ett svar på företagens behov projektanställer Region Örebro län nu en företagskoordinator som ska arbeta med att stötta och skapa förutsättningar för företagen i länet.

 Vårt uppdrag handlar bland annat om att hjälpa besöksnäringsföretag och föreningar att utvecklas genom utbildning, rådgivning och kunskapsöverföring. När vi nu har möjlighet att ta ytterligare kliv framåt för att stötta företagen känns det extra bra, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Den 17 maj startade Jenny Ahlgren sin tjänst vid Region Örebro län. Hon kommer närmast från Destination Stockholm och Strömma Turism & Sjöfart där hon främst arbetat som produktansvarig för attraktionskortet Stockholm Pass.

– Mitt uppdrag kommer att handla mycket om att hjälpa företagen att bli mer digitala, skapa förutsättningar för företagen att bredda sina erbjudanden och paketera upplevelser i större sammanhang. Jag kommer också samordna och genomföra nätverksträffar baserade på behov, tematik och produktutveckling. Tillsammans vill vi öka attraktionen för länet och bidra till en hållbar upplevelse hos oss i Örebro län, säger Jenny Ahlgren, företagskoordinator vid Region Örebro län.

– Som nyinflyttad örebroare är det mycket som är nytt. Jag är imponerad av allt det fina som Örebro län har att erbjuda och arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringsföretagen är både viktigt och nödvändigt. Det kommer att bli givande för alla, fortsätter Jenny Ahlgren.

Tidigare i år lanserade Region Örebro län Örebroregionens Turismakademi (ÖRTA) som är en gemensam kompetens- och utbildningsplattform för alla företag och föreningar i Örebro län som jobbar inom de besöksnäringsrelaterade branscherna.

För mer information kontakta

Irén Lejegren, regionråd (S)

E-post: iren.lejegren@regionorebrolan.se

Telefon: 070-663 19 75

Kristina Eklöf, Områdeschef: Näringslivsutveckling

Telefon: 019-60 26 380

E-post: kristina.eklof2@regionorebrolan.se

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.