Öppen utlysning för konstnärer i interregionalt samarbete

Sex regioner går ihop och köper konst genom en öppen utlysning där det efterfrågas färdiga konstverk att köpa in till offentliga miljöer. I sommar har konstnärer bosatta i de sex regionerna möjlighet att skicka in förslag på konstverk för inköp.

– Med utlysningen kan vi utveckla våra arbetssätt och befintliga kanaler för inköp av konst och samtidigt skapa nya möjligheter för konstnärer i våra regioner. Dessutom får vi en uppdaterad bild av konstnärskap i Sveriges mittregioner, säger Karin Maingourd, verksamhetsutvecklare konst i Region Västmanland.

Med en önskan om att få större spridning i inköpen till konstsamlingarna samarbetar regionerna Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala och Värmlands län för att nå ut till fler konstnärer. Regionerna bjuder in till en öppen utlysning för yrkesverksamma konstnärer i länen. Det innebär att konstnärer genom en och samma ansökan har möjlighet att bli inköpta av flera regioner och bli representerade i offentliga konstsamlingar.

Utlysningen är öppen under sommaren

Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma inom bild och form som är bosatta i någon av de sex regionerna. Ansökan är öppen 1 juni – 8 augusti 2021. Det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas för att kunna vara med i utlysningen. Kriterier och mer information finns på webben (från 1 juni): https://www.regionorebrolan.se/konstutlysning

Digital pressträff

Pressen bjuds in till en digital träff med initiativtagarna från samtliga regioner för att ställa frågor.

Tid: 10 juni 2021 kl 14.00

Anmälan till: konst@regiongavleborg.se senast 9 juni 2021.

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Jarlborg, konsthandläggare
E-post: karin.jarlborg@regionorebrolan.se
Telefon: 070-668 71 64

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.