Lägesbild corona Region Örebro län, webbsänd lägesrapportering. Tisdag den 4 maj klockan 15.00.

Region Örebro län bjuder in till en webbsänd lägesrapportering om covid-19 på tisdag den 4 maj klockan 15.00.

Deltar gör Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare, Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård, Per Cajander, överläkare anestesi- och intensivvårdskliniken, Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare och Helena Walfridsson, förvaltningsövergripande chefläkare.

Deltagarna ger en aktuell lägesbild om covid-19 och svarar på frågor i enskilda intervjuer efteråt. Intervjuerna sker via en digital plattform eller telefon. Ring eller mejla till Johanna Berglund, tele 070-360 52 18, e-post johanna.berglund@regionorebrolan.se och tala om vilka personer ni vill intervjua.

Tid: Tisdagen den 4 maj klockan 15.00

Webbsändning: www.regionorebrolan.se/corona-live

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län
Helena Walfridsson, förvaltningsövergripande chefläkare. Foto: Johanna Berglund/Region Örebro län
About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.