Webbsänd lägesrapportering om covid-19 på idag klockan 15.00.

Region Örebro län bjuder in till en webbsänd lägesrapportering om covid-19 på tisdag den 1 juni klockan 15.00.

Deltar gör Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare, Maria Gunnarsson, samordnare för covid-provtagningarna och Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum.

Deltagarna ger en aktuell lägesbild om covid-19 och svarar på frågor i enskilda intervjuer efteråt. Ring eller mejla till Johanna Berglund, tele 070-360 52 18, e-post johanna.berglund@regionorebrolan.se och tala om vem eller vilka ni vill intervjua.

Tid: Tisdagen den 1 juni klockan 15.00

Webbsändning: www.regionorebrolan.se/corona-live

About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.