Var med och påverka utvecklingen i Bergslagen och Mälardalen

Leader Bergslagen och Leader Mälardalen tar fram utvecklingsstrategier för respektive område. Du som bor, lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt och därför är dina åsikter mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi.

Leader Bergslagen och Leader Mälardalen behöver din hjälp. Berätta vad du tycker är viktigt.

Svara på enkät för utveckling av Bergslagen

Svara på enkät för utveckling av Mälardalen


About Elias ben Salem 1170 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.