Nyheter

Nu startar vi årets fotbollssäsong för våra yngsta barn!

Vi har fantastiskt många mycket engagerande klubbar som gör Fellingsbro till ett härligt ställe. Ett av dem med lång tradition är Fellingsbro GOIF. Håkan Sjöström som länge verkat för barnfotbollen säger:– I år kommer vi att starta ett nytt lag för våra allra minsta barn födda 2014-2015. Vi kommer att starta söndagen den 2 maj kl 11.00 uppe vid idrottsparken i Fellingsbro. Vi hoppas det är många barn som vill komma och prova på att spela boll!Förra året hade vi ett mixlag med pojkar och flickor födda 2011-2013. Detta lag har vi år fått äran att dela i två så Läs mer
Nyheter

Hjälp till att utveckla Fellingsbro

Fellingsbro socken står på tre ben. 1. Sockenföreningen som är remissorgan,2. Sockenstugan som är samlingspunkten.3. Nättidningen fellingsbro.se Ingela Olgemar som aktivt arbetar med att förbättra sockenstugan säger: – Du kan var med om att förändra och förbättra genom att engagera dig i bygden. Här kommer några förslag. Bli medlemGenom att gå med i föreningen stöttar du arbetet med att utveckla socknen.Öppet för företag, föreningar och privatpersoner. 100 kr/år.Bankgiro: 832-6035Swish: 123 262 00 29 Förslag på utflyktmålÄven detta år kommer nog att till stor del vara en sommar  med mycket hemester. Har Du något eller någon plats som Du tycker  väldigt  mycket om Läs mer
Nyheter

Stöd till bredbandsutbyggnad i länet

Från Region Örebro kommer följande information. En leveranssäker uppkoppling är i många fall helt avgörande för privatpersoner, företag och samhällsfunktioner i dagens Sverige. Ett robust bredbandsnät som når alla delar av länet underlättar för de länsinvånare som vill bo och verka på landsbygden samtidigt som vi som samhälle står bättre rustade att möta kriser likt coronapandemin. – Jag skulle därför vilja påstå att en utbyggnad av bredbandsnätet är en våra absolut viktigaste framtidsfrågor, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Regeringen har gett Post- och Telestyrelsen, PTS, i uppdrag att administrera en ny modell för statligt investeringsstöd. Totalt har regeringen Läs mer
Nyheter

Välkommen till sockenstämman torsdagen den 22 april 20.00 on line via Zoom

Alla är hjärtligt välkomna till sockenstämman även de som ännu inte har blivit medlemmar som här kan få en inblick vad föreningen gör. Här följer en kort information hur du ska göra för att delta i zoommötet. Sockenrådet kallar till ordinarie stämma. På grund av pågående pandemi har vi skjutit upp ordinarie stämma för verksamhetsår 2019/2020 som skulle ha varit i oktober 2020, men nu är vi redo att gå online via Zoom Det kan vara bra att ladda hem applikationen Zoom innan mötet börjar om du inte har använt den tidigare. Sitt gärna i en tyst miljö och testa gärna både ljud Läs mer
Nyheter

Aktuell lägesbild i Lindesbergs kommun

Den här lägesbilden beskriver läget i Lindesbergs kommun just nu med anledning av den pågående pandemin. Lindesbergs kommuns krisledning är avaktiverad men är förberedd att aktiveras igen om det är så att att en ökad arbetsbelastning uppstår igen i kommunens verksamheter på grund av corona och covid-19. Fokus för samtliga verksamheter i Lindesbergs kommun är att bedriva en trygg och säker miljö för de invånare som på olika sätt använder sig av kommunens service och för de som har kommunens verksamheter som arbetsplats. Vi arbetar för att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas och att se till att Läs mer
Nyheter

Lägesbild corona Region Örebro län. Webbsänd lägesrapportering om covid-19 tisdag den 20 april 15.00

Region Örebro län bjuder in till en webbsänd lägesrapportering om covid-19 på tisdag den 20 april klockan 15.00. Deltar gör Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare, Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård, Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare och Eva Slätmo, strateg område nära vård. Deltagarna kommer att ge en aktuell lägesbild om covid-19 och svara på frågor i enskilda intervjuer efteråt. Intervjuerna sker via en digital plattform eller telefon. Ring eller mejla till Johanna Berglund, tele 070-360 52 18, e-post johanna.berglund@regionorebrolan.se och tala om vem eller vilka ni vill intervjua. Tid: Tisdagen den 20 april klockan 15.00 Webbsändning: www.regionorebrolan.se/corona-live
Nyheter

Majblomman har gjort entré på ett coronasäkert sätt

Coronapandemin stoppar mycket – men inte majblomman.  Insamlingen har övergått till coronasäker form. På majblommans hemsida kan man läsa: Äntligen majblommeförsäljning! Smittsäkra webbutiker och samarbete med ICA-handlarna när Majblomman gör comeback efter pandemin. Drottningen först ut i blombutik på nätet! Den 15 april kl 12.00 gick startskottet för alla barn som ska sälja majblommor. De orange-rosa blommorna som sparades när 2020 års insamling ställdes in kan då äntligen beställas. Försäljningen sker via tusentals blombutiker, online. Varje barn har sin egen webbshop och majblommorna levereras direkt hem till köparen. Barnens försäljning pågår 15 april – 2 maj.  Under hela maj månad kan Läs mer
Nyheter

Så ser vaccinplaneringen ut inför vecka 16 i Region Örebro län

Under vecka 16 vaccinerar Region Örebro län med 15 700 doser vaccin. Nu kan personer som är födda år 1956 och tidigare boka tid för vaccination. Åldersgränsen gäller nu födelseår, inte som tidigare födelsedag. Under vecka 16 kommer Region Örebro län att vaccinera med 15 700 doser vaccin på de fem vaccinationsmottagningarna. Vaccinet fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Personer som är födda år 1956 och tidigare är i den prioriterade grupp som erbjuds vaccin och kan boka tid. Åldersindelningen är justerad och går nu efter födelseår, detta efter ett nationellt förtydligande från Folkhälsomyndigheten. Den äldre Läs mer