Så ser vaccinplaneringen ut inför vecka 17 i Region Örebro län

Under vecka 17 vaccinerar Region Örebro län med 11 000 doser vaccin. Nu kan personer som är födda år 1961 och tidigare boka tid för vaccination. Region Örebro län har också återupptagit vaccinationen av vårdpersonal.

Under vecka 17 kommer Region Örebro län att vaccinera med 11 000 doser vaccin på de fem vaccinationsmottagningarna. Vaccinet fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Personer som är födda år 1961 och tidigare är i den prioriterade grupp som erbjuds vaccin och kan boka tid. Även vårdpersonal som arbetar nära patienter erbjuds vaccin.

– Nu har vi inlett vaccinationen av personer i fas tre och vaccinerar dem som är äldst i den gruppen. Tillsammans med andra regioner planerar vi nu för vaccinationen av riskgrupper, som kommer att vara nästa steg, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Folkhälsomyndigheten har gett besked om att Astra Zenecas vaccin inte ska ges till personer under 65 år. De som är under 65 år och har fått en dos av det vaccinet kommer att få en annan sort som dos två och är sedan färdigvaccinerade. Den inbokade tid för dos två som gavs vid första sprutan gäller fortfarande även om det blir ett annat vaccin. Astra Zenecas vaccin kommer endast att användas som andra dos till personer som är födda 1956 och tidigare.

De här vaccineras nu

De som kan boka tid för vaccination under vecka 17 är:

. Du som är född 1961 eller tidigare.
. Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
. Du som arbetar i hemsjukvård eller i hemtjänst.
. Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
. Du som arbetar på särskilda boenden, som boendestödjare eller som personlig assistent.

25 procent av länsinvånarna har fått första dosen vaccin

Örebro län har 63 410 personer fått sin första dos vaccin och 23 981 personer den andra. Det innebär 25,96 respektive 9,81 procent av länets befolkning. Siffrorna kommer att justeras upp eftersom den vaccinering som kommunerna gör rapporteras in i efterhand.

Kontakt

Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län,
telefon: 076-112 65 52About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.