Lägesbild corona Region Örebro län. Webbsänd lägesrapportering om covid-19 tisdag den 20 april 15.00

Region Örebro län bjuder in till en webbsänd lägesrapportering om covid-19 på tisdag den 20 april klockan 15.00.

Deltar gör Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare, Martin Gunnarsson, bitr områdeschef specialiserad vård, Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare och Eva Slätmo, strateg område nära vård.

Deltagarna kommer att ge en aktuell lägesbild om covid-19 och svara på frågor i enskilda intervjuer efteråt.

Intervjuerna sker via en digital plattform eller telefon. Ring eller mejla till Johanna Berglund, tele 070-360 52 18, e-post johanna.berglund@regionorebrolan.se och tala om vem eller vilka ni vill intervjua.

Tid: Tisdagen den 20 april klockan 15.00

Webbsändning: www.regionorebrolan.se/corona-live

About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.