Personer som har erfarenhet om Fellingsbro både från 1970 talet samt idag.

Foto: Kurt Skantz

Nu har du äntligen möjligheter att i en enkät dela med dig av dina erfarenheter

En student som studerar på Örebro universitet från Fellingsbro gör sitt examensarbete med Fellingsbro i fokus, Hon säger:

– Hej! Jag heter Malena och är född och uppvuxen i Rynninge utanför Fellingsbro. Jag läser nu min sista termin på samhällsplanerarprogrammet på Örebro universitet och ska således göra mitt examensarbete. Vad passar inte bättre då än att fördjupa sig i sin barndomsort?

Syftet med min uppsats är att undersöka upplevelser och uppfattningar om Fellingsbro ur ett historiskt samt ett nutida perspektiv för att kunna analysera hur platsen och identiteter kopplat till platsen har förändrats över tid. För att kunna utföra min studie behöver jag komma i kontakt med och nå ut till personer som levde i Fellingsbro på 1970 talet och har erfarenheter från den tiden samt fortfarande bor i Fellingsbro idag och har erfarenheter om dagens Fellingsbro.

De jag söker är alltså:
Personer som har erfarenhet om Fellingsbro både från 1970 talet samt idag. Det vill säga, personer som har erfarenheter från båda dessa tider! Både samhället Fellingsbro och den rena landsbygden runt omkring är av intresse då studien avgränsas till postnumret Fellingsbro. Du behöver ej ha bott i Fellingsbro sammanhängande under dessa 50 år, men majoriteten av tiden ska du ha bott i Fellingsbro.

Passar du in i min målgrupp eller känner någon som gör det? Svara då jättegärna på min enkät eller tipsa andra att svara på den! Enkäten tar ca 10-15 minuter och sista svarsdag är 30 April!

Enkät: https://sunet.artologik.net/oru/Survey/4247

About Elias ben Salem 1131 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.